Nakstad Kompetanse

 Foretaksnummer 984 931 417


 

 


 Virksomhetsområder:

  •  Legetjenester

  •  Medisinsk informasjonsutvikling

  •  IKT tjenester

  •  Undervisning og kursvirksomhet innen helsefag, it og luftsport


 Kontakt:  Anders Rostrup Nakstad -   e-post:

 

Tilbake